Kanoslalom

kano-slalom

Bij kanoslalom is het de bedoeling een vooraf aangegeven route zo snel mogelijk zonder fouten te bevaren. De route is voorzien van kunstmatige hindernissen – poortjes en poortcombinaties – welke bestaan uit tweekleurige poortjes die boven het water hangen. Groen-witte of Rood-witte paaltjes vormen samen een poortje waar doorheen gevaren moet worden. De groen-witte poortjes dienen stroomafwaarts gepasseerd te worden, de rood-witte stroomopwaarts. Het aanraken van de poortjes levert 2 strafsecondes op, poortjes missen kost de vaarder 50 strafseconden, deze worden bij de vaartijd opgeteld.