Donateur

Tilikum kent niet alleen leden maar ook donateurs.

Donateur kunt u worden door een bijdrage van 25,- per jaar over te maken op NL90INGB0003779169 tnv TKV Tilikum o.v.v. donateur tilikum (jaartal)

Donateurs houden we op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van de vereniging.
Donateurs kunnen een enkele keer aan een activiteit (tocht) deelnemen,
Bij voldoende animo zullen we proberen speciale activiteiten te organiseren voor donateurs.

Donateurs zijn alleen donateur van Tilikum en geen lid van het watersportverbond.

Geef svp ook uw gegevens door aan de secretaris dan kunnen wij u op de hoogte houden !

secretaris@tilikum.nl