Contributie

variatie5-pagina

Om lid te worden van Tilikum is een jaarlijkse contributie vereist, een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wij kennen een staffel binnen gezinnen om deze familiesport zoveel mogelijk te promoten.

1e Volwassenen          € 60,-
2e Volwassenen          € 50,-
3e Volwassenen          € 42,50

1e Jeugdlid                   € 42,50  (jeugdlid is men tot en met het jaar waarin met 14 jaar wordt)
2e Jeugdlid                   € 37,50
3e Jeugdlid                   € 32,50

Naast deze contributie is er ook mogelijkheid tot een wintertraining in het zwembad.
Voor Kanopolo bedragen de trainingen € 95,- per jaar, voor de Techniek groep is dit € 65,- per jaar. Mocht u halverwege het jaar lid  worden wordt de jaarbijdrage gereduceerd.

Tilikum is aangesloten bij het watersportverbond, leden van Tilikum zijn hiermee automatisch lid van het watersportverbond.

Het rekeningnummer van Tilikum is: NL90INGB0003779169